Edisi Khas - Puitika Sastera Melayu
Edisi Khas – Puitika Sastera Melayu
Author : Muhammad Haji Salleh
Publish : 30-DEC-2006
Publisher : Dewan Bahasa dan Pustaka
Rating :
5.0 rating
Description : Puitika Sastera Melayu¬†ialah suatu percubaan yang menyeluruh untuk melihat konsep dan prinsip dasar yang menjadi landasan kepada pemikiran dan penciptaan sastera Melayu. Bermula dengan takrif kata-kata dasar, Muhammad Haji Salleh telah memasuki daerah konsep teks, genre, pengarang, bahasa, estetika, dan khalayak sastera Melayu seperti yang menjelma dalam karya-karya lisan dan tulisan. Konsep -konsep ini pula digali daripada baris dan karya, bahasa dan bait sastera, dan daripada lurah kehidupan budaya di Nusantara.